Produkcja mieszanek asfaltowych

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. dysponuje nowoczesną wytwórnią mieszanek mineralno- bitumicznych AMMANN – 120
która pozawala zarówno na obsługę kontraktów drogowych prowadzonych przez PDM S.A. jak i sprzedaż masy mineralno-asfaltowej podmiotom zewnętrznym. . Wytwórnia produkuje masy mineralno-asfaltowe na wszystkie warstwy na wszystkie kategorie dróg. Najwyższą jakość produkcji zapewnia wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji zgodna z normą (wstaw) certyfikowana i monitorowana przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, która uprawnia nas do znakowania wyrobów symbolem CE.
działalność

Rodzaje Działalności