Budowa dróg asfaltowych

Jako Generalny Wykonawca wykonujemy budowy, rozbudowy i przebudowy dróg na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi, z których pomocą realizujemy projekty budów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych wraz z towarzyszącymi robotami branżowymi. W ostatnich latach zrealizowaliśmy między innymi poniżej wymienione inwestycje:

  • Droga wojewódzka nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą Suwałki – Sejny – inwestycja Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zrealizowana w latach 2014-2015
  • Ulica Staniszewskiego w Suwałkach w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – zrealizowana w roku 2017
  • Ulica Kolejowa i Północna w Suwałkach – zrealizowana w roku 2017 Droga powiatowa Nr 1911N dr. woj. Nr 655 – Szeszki oraz droga powiatowa Nr 1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo przez wieś Szeszki – inwestycja Powiatowego Zarządu Drów w Olecku zrealizowana w roku 2017
  • Ulica Świerkowa na odc. od ul. Kolejowej do ul. Jana Pawła II – zrealizowana w roku 2016
  • Ulica Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk do granic miasta – zrealizowana w roku 2015
  • Droga powiatowa Nr 1911N dr. woj. Nr 655 – Szeszki oraz droga powiatowa Nr 1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo przez wieś Szeszki – inwestycja Powiatowego Zarządu Drów w Olecku zrealizowana w roku 2017
Działalność

Rodzaje Działalności