Home

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A.

O Nas

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. należy do grona największych firm zajmujących się budową dróg w północno-wschodniej Polsce.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w budowie, modernizacji dróg, ulic, placów. (obiektów drogowych). Ponadto jest producentem mas asfaltobetonowych.

PDM S.A.  to firma z tradycjami, o dużym doświadczeniu w prowadzeniu prac drogowych. Przedsiębiorstwo jest wykonawcą wielu ważnych przedsięwzięć/ inwestycji infrastrukturalnych w regionie, takich jak min. Droga wojewódzka nr 653 Suwałki-Sejny, drogi w rejonie przejść granicznych w Ogrodnikach, Budzisku, Trakiszkach i Gołdapi jak również modernizowało krajową „ósemkę”, oraz innych dróg i ulic zarówno w rejonie miasta jak i poza jego granicami. PDM S.A. jest wykonawcą wielu dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych. Przedsiębiorstwo wielokrotnie współpracowało z innymi podmiotami w roli partnera przy dużych przedsięwzięciach drogowych.

 
Technologia i środowisko

Misja PDM S.A

Misją PDM S.A jest tworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej z poszanowaniem środowiska naturalnego.
1992 ..

Nasza Historia

1992
Początek

Powstanie Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego w wyniku przekształcenia Rejonu Dróg Publicznych w Suwałkach. Rejon Dróg Publicznych był jednostką budżetową, której głównym zadaniem była modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich z funduszy przeznaczonych na ten cel przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych. PDM przejął 138 osób z RDP, sprzęt do produkcji oraz część majątku trwałego. Przedsiębiorstwo musiało utrzymać się z przychodów uzyskanych

1997
Spółka Akcyjna

Przekształcenie PDM  w spółkę akcyjną – spółkę utworzyła załoga PDM z 20% kapitału zewnętrznego

1999
Produkcja

Rozpoczęcie właściwej działalności produkcyjnej

2007
Siauliu Plentas

Zakup akcji Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego S.A. przez litewską firmę budowy dróg i mostów Siauliu Plentas

2013
Alkesta

Nowym właścicielem firmy została ALKESTA – jedna  z największych na Litwie  firma  z branży budownictwa komunikacyjnego

2016
Certyfikacja

Uzyskanie przez PDM S.A.  certyfikatów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008; systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004; systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007


 

Certyfikacja

Nasze Certyfikaty

Nasze działania są ukierunkowane na zrozumienie potrzeb klienta i spełnienie ich oczekiwań. Stale dążymy do podnoszenia jakości naszych usług jednocześnie mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo pracowników. Mając powyższe na uwadze PDM S.A. wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 .

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo podczas wykonywania prac. W 2017 roku Przedsiębiorstwo wzięło udział w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa.

W 2019 roku PDM S.A. zajął II miejsce w województwie podlaskim, w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku konkursie „Buduj bezpiecznie”. Konkurs miał na celu upowszechnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów. PIP wizytował i oceniał plac budowy na zadaniu „ Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej 655 na terenie miasta Suwałki V etap odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej.”

PDM  S.A SUWAŁKI 
Skontaktuj się

Dane Kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, napisz do nas

Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, Polaska
Kontakt

Napisz Do nasZdjęcia naszych 
Realizacji
Projektów
Dróg

RELACJE INWESTORSKIE