Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników
w związku z korzystaniem z serwisu pdmsuwalki.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą
w Suwałkach (16-400) przy ul. Przytorowej 24, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126732, o kapitale zakładowym
816 490,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 844 18 06 162,
numer Regon: 790324280, zwaną dalej „PDM”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
z siedzibą w Suwałkach, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: sekretariat@pdmsuwalki.pl

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego zawierające  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść zapytania przetwarzamy w celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług lub w przypadku zapytań nie będących prośbą o przedstawienie oferty w celu odpowiedzi na zapytanie.

Podstawą prawną jest  prawnie uzasadniony interes PDM (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

Udostępnienie danych

 1. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego dokonał połączenia, np. komputer, telefon podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 5. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego
  w urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 6. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 7. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu,
  a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

Uprawnienia użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Są one również wskazane w niniejszym dokumencie.

Bezpieczeństwo danych Użytkownika

Jako Administrator Danych Osobowych PDM dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Serwis jest wyposażony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez PDM przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba osób. które posiadają upoważnienie nadane im przez PDM.

PDM  zapewnienia kontrolę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, oraz zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

CookieTypeDurationDescription
PHPSESSIDSesjaKoniec przeglądania witrynyCiasteczko niezbędne do poprawnego działania strony.
viewed_cookie_policystałęCiasteczko przetrzymujące informację o zaakceptowaniu informacji o ciasteczkach.